Now showing items 1786-1805 of 54517

  • Assessing Expanding Space Use versus Infill for Economic Activities 

   Wesley Gruijthuijsen, Thérèse Steenberghen, Dominique Vanneste, Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder, Koen Vermoesen, Eline Horemans (2018)
   Om het extra (netto) ruimtebeslag voor economische activiteiten te beperken, is het noodzakelijk om de realiteit van het ruimtegebruik goed te begrijpen, aangezien de locatie van economische activiteiten en de patronen van ...
  • Atelier diepe geothermie 

   Geen auteur gevonden
   Diepe geothermie - het gebruik van aardwarmte gewonnen op een diepte van minstens 500 meter onder het aardoppervlak - kan in Vlaanderen enkel toegepast worden in de Kempen, waar zich watervoerende lagen in de diepe ondergrond ...
  • Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek 

   Marthe Reumers
   Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje � het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, ...
  • Atelier Track Design 

   Joris Moonen; Julie Marin; Dries Carmeliet; Bruno De Meulder; Noémie Benoit
   De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vereist complexe systeemveranderingen. Het gaat om structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat van ontwikkelingen die ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 1: Managementsamenvatting, Inleiding, Theoretisch kader en Methodologie 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Deze studie kwam tot stand op vraag van het departement Omgeving en valt onder de onderzoeksprojecten ‘Toekomstverkenningen’, waarbij men nieuwe ruimtelijke fenomenen onder de loep neemt. Met een bevolking die steeds ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 2: Macroschaal - De transitie naar een superdiverse samenleving in beeld 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 3: Mesoschaal - Ruimtelijke patronen in de diversiteit 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden alsBrussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 4: Microschaal – Casestudies als exploratie van verhuisbewegingen en ruimtelijke dynamieken 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 5: Kwalitatief onderzoek - Ruimtelijke impact in niet-grootstedelijke omgevingen 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden alsBrussel,Antwerpen,GenkofVilvoordezijnmajority-minority-stedengeworden:stedenwaar de meerderheid van de inwoners wortels heeft in migratie. ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 6: Slotreflecties: de nexus ruimtelijk beleid en superdiversiteit verder verkennen 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft ...
  • Atlas Superdiversiteit Vlaanderen - Deel 7: Bijlagen 

   Brecht Vandekerckhove; Roxanne Vanhaeren; Maarten Van Hulle; Renée Balcaen; Prof. Dr. Dirk Geldof; Pascal De Decker; Willemien Van Damme; Elise Schillebeeckx (2022)
   Vlaanderen wordt superdivers: steeds meer steden en gemeenten diversifiëren. Steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde zijn majority-minority-steden geworden: steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft ...
  • Atrium lerend netwerk 

   Kathelijne Toebak
   Sinds het Atrium Lerend Netwerk - een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen - in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door ...
  • autosnelweg-gistelsesteenweg 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1991-07-10)
  • autosnelweg-gistelsesteenweg legende 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1991-07-10)
  • autosnelweg-gistelsesteenweg uitsnede 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1991-07-10)
  • autosnelweg-gistelsesteenweg volledig 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1991-07-10)
  • az de bempdekens 

   Retie (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2004-11-17)
  • az de bempdekens legende 

   Retie (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2004-11-17)
  • az de bempdekens uitsnede 

   Retie (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2004-11-17)
  • az de bempdekens volledig 

   Retie (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2004-11-17)