Now showing items 1-1 of 1

    • Adviesnota Verhandelbare Ontwikkelingsrechten 

      Geen auteur gevonden
      In de beleidsnota van de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 werd een onderzoek naar verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) aangekondigd.De doelstelling van ...