Now showing items 1-6 of 6

  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 1 - Kernbegrippen en ruimtelijke typologieën 

   Ann Pisman; Kasper Cockx; Stijn Vanacker (2021)
   Het Ruimterapport beschrijft en analyseert detoestand op basis van de beschikbare, meest recente en relevante kennis en cijfers. Dit leidde tot 7 hoofdstukken met telkens een eigen invalshoek: kernbegrippen, instrumentarium, ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 3 - Natuurlijk kapitaal beschermen 

   Joost Salomez; Veerle Strosse; Jasper Verhaegen (2021)
   De term “natuurlijk kapitaal” verwijst naar de voorraad van alle hernieuwbare en niethernieuwbare hulpbronnen: grondstoffen, bodem, water, lucht… die samen een waaier van voordelen voor de mens opleveren. Denk maar aan ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 4 - Stromen verduurzamen 

   Helena Bieseman; Sophie De Mulder; Kristof Rubens; Renate Schoofs; Ludo Vanongeval (2021)
   Vanuit maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreëren ontstaan diverse stromen in onze fysieke leefomgeving: mensen, goederen,grondstoffen, voedsel, energie, … Wanneer stromen ruimtelijk duurzaam georganiseerd ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 5 - Gezonde leefomgeving waarborgen 

   Caroline Teughels; Karen Van Campenhout; Peter Vervoort; Maja Mampaey (2021)
   De dagelijkse leefomgeving van mensen heeft een belangrijke invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Die omgeving wordt bepaald door desociale en economische context en de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid, ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 6 - De bebouwde ruimte duurzaam transformeren 

   Isabelle Loris; Helena Bieseman; Kasper Cockx; Sophie De Mulder; Ann Pisman; Anneloes Van Noordt (2021)
   De bebouwde ruimte is de tegenhanger van de open ruimte. Ze bestaat uit het ruimtebeslag plus de oppervlakte van kernen. Dit betekent dat parken en tuinen ook behoren tot de bebouwde ruimte, ook al staat er geen gebouw ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 7 - Conclusies voor het omgevingsdenken 

   Ludo Vanongeval; Marleen Van Steertegem (2021)
   Onze fysieke leefomgeving is opgebouwd uit lagen, voorraden en stromen. Om die omgeving duurzaam te gebruiken en haar kwaliteit op peil te houden, moeten we de grenzen van dat systeem respecteren. Het gaat dan niet enkel ...