Now showing items 1-5 of 5

  • Earthquake Fault Associations 

   Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
   Deze dataset bevat voor 41 van de 66 geregistreerde natuurlijke aardbevingen in Vlaanderen (nationale seismiciteitscatalogus van de Koninklijke Sterrenwacht van België d.d. 15/01/2021) de mogelijke correlaties met 1 of ...
  • Fault plane solutions 

   Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
   Deze dataset betreft een analyse van mogelijke bronmechanismen die aan de basis kunnen liggen van aardbevingen in Vlaanderen. Op basis van het signaal van de aardbevingsgolven dat gedetecteerd wordt, probeert de analyse ...
  • Modelled Slip Tendency 

   Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
   Gemodelleerde slip tendency (reactivatiepotentieel) voor alle breuksegmenten van het G3Dv3.1 model op basis van de aannames vermeld in het eindrapport van de studie. Hierbij wordt slip tendency bepaald zoals in Worum et ...
  • Seismicity in Flanders 

   dr Stefan Baisch; Christopher Koch; dr Elmar Rothert; Meike Seidemann; dr Robert Vörös (2022)
   Vlaanderen wordt gekenmerkt door een lage aardbevingsactiviteit. De meeste recente aardbevingen doen zich voor in de Roerdalslenk, terwijl paleoseismische activiteit zich uitstrekt tot in het Bekken van de Kempen. De ...
  • Seismicity in Flanders 

   Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös
   This study aimed to review seismicity in Flanders. Although generally described as a region of low seismicity, in recent years Flanders has been confronted with seismic activity related to a deep geothermal project. Prior ...