Recent Submissions

 • 5G stralingsmetingen 

  Leen Verloock; Samuel Goegebeur; Kenneth Deprez; Wout Joseph (Departement Omgeving, 2024)
  In deze studie wordt de meetprocedure gevalideerd zoals die door Departement Omgeving zal gevolgd worden tijdens controlemetingen, specifiek voor signalen afkomstig van 5G NR 3,5 GHz Massive MIMO antennes. Verder genoteerd ...
 • Bouwstenen en kengetallen voor een socioeconomische impactanalyse van bodemerosie 

  Inge Liekens; Lisa Brosens; Michel Craninx; Maarten Loopmans (2024)
  Deze studie wil de bouwstenen voor het uitvoeren van een socio-economische impactanalyse vanbodemerosie in kaart brengen. De studie bestaat uit 2 grote delen: enerzijds een zo breed mogelijkliteratuuronderzoek naar alle ...
 • Actualisatie van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van grondwaterstatistieken aan de bodemkaart 

  Martinus Van den Berg; Ferdinand Messens; Bos Debusscher; Ivo Van de Moortel; Symine Henkens (2024)
  Het doel van deze opdracht is om aan de hand van recente grondwaterpeilmetingen en relevanteomgevingsdata, de drainageklassen van de polygonen van de bodemkaart te actualiseren en tekoppelen aan statistieken van grondwaterstanden ...
 • Briefing 1 Land take te growth of settlement area: evolution during the period 2013-2022 in Flanders 

  Isabelle Loris; Ann Pisman; Stijn Vanderheiden; Margo Bienstman; Kasper Cockx; Peter Willems (202)
  Het ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt 32,4%. Daarmee is Vlaanderen één van de meest intensief gebruikte regio’s in Europa. Ruimtebeslag is het deel van de ruimte waarin de biofysische functie niet primeert. Dit omvat ...
 • Een nieuw narratief voor de eiwitshift 

  Billie Gielen; Koen Thewissen; Sylke Jaspers; Kristof Rubens (Departement Omgeving, 2024)
  Voeding is één van de domeinen waarop deze gedragsverandering noodzakelijk is. Op dat gebied zien we dat er in Vlaanderen vandaag een positieve evolutie plaatsvindt. Het aantal flexitariërs, vegetariërs en veganisten is ...
 • A new narrative for the protein shift 

  Billie Gielen; Koen Thewissen; Sylke Jaspers; Kristof Rubens (Departement Omgeving, 2024)
  Nutrition is one of the areas where this behavioral change is necessary. In that area, we see a positive evolution taking place in Flanders today. The number of flexitarians, vegetarians, and vegans has risen sharply in ...
 • Voorstudie Monitoring- en Rapporteringsysteem Klimaatadaptatie 

  Coudere K.; Poelmans L.; Gommers A.; Caeyers D. (Departement Omgeving, 2024)
  In het kader van voorliggend onderzoek werd een inhoudelijk en technisch basisontwerp voor een Vlaams en lokaal systeem voor adaptatiemonitoring en -rapportage (M&R-systeem) uitgewerkt, in samenwerking met de respectieve ...
 • De rol van metalen en ‘kritieke grondstoffen’ in Vlaanderen - Analyse vanuit een omgevingsperspectief 

  Maarten Christis; Liesbet Van den Abeele; Jana Deckers (Departement Omgeving, 2024)
  De studie geeft een geïntegreerd beeld van de stromen van metalen en ‘kritieke grondstoffen’ in Vlaanderen en van hun maatschappelijk belang in brede zin op dit moment en voor de komende decennia. De synthese en ...
 • Expertenopdracht bodembiodiversiteit 

  J Debode; L. Joos; L Waeyenberge; W. Dermauw; K Willekens; J. Witters; B. De Vos; S. Lambrechts; S. Thijs; P. De Smedt; K. Verheyen; S. Schelfhout (2023)
  Bodembiodiversiteit is sterk gelinkt aan de gezondheid van onze bodems en wint aan belang binnen het bodembeleid, zowel in Vlaanderen, Europa als wereldwijd. Het doel van deze expertenopdracht is om een zicht te krijgen ...
 • Business analyse: Citizen Science Berminventarisatie en -beheer 

  Philippe Bijnens; Olivier Vandewalle (2023)
  Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het departement Omgeving, heeft tot doel een gedetailleerd zicht te krijgen op de kwaliteit van de Vlaamse bermen aan de hand van een scoresysteem. In de toekomst wil het departement ...
 • Business analyse: Citizen Science Berminventarisatie en -beheer 

  Philippe Bijnens; Olivier Vandewalle (2023)
  Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het departement Omgeving, heeft tot doel een gedetailleerd zicht te krijgen op de kwaliteit van de Vlaamse bermen aan de hand van een scoresysteem. In de toekomst wil het departement ...
 • Modelled Slip Tendency 

  Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
  Gemodelleerde slip tendency (reactivatiepotentieel) voor alle breuksegmenten van het G3Dv3.1 model op basis van de aannames vermeld in het eindrapport van de studie. Hierbij wordt slip tendency bepaald zoals in Worum et ...
 • Fault plane solutions 

  Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
  Deze dataset betreft een analyse van mogelijke bronmechanismen die aan de basis kunnen liggen van aardbevingen in Vlaanderen. Op basis van het signaal van de aardbevingsgolven dat gedetecteerd wordt, probeert de analyse ...
 • Seismicity in Flanders 

  Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös
  This study aimed to review seismicity in Flanders. Although generally described as a region of low seismicity, in recent years Flanders has been confronted with seismic activity related to a deep geothermal project. Prior ...
 • Earthquake Fault Associations 

  Stefan Baisch; Christopher Koch; Elmar Rothert; Meike Seidemann; Robert Vörös (Departement Omgeving, 2022)
  Deze dataset bevat voor 41 van de 66 geregistreerde natuurlijke aardbevingen in Vlaanderen (nationale seismiciteitscatalogus van de Koninklijke Sterrenwacht van België d.d. 15/01/2021) de mogelijke correlaties met 1 of ...
 • Hoe beleeft de gebruiker ingrijpende ruimtelijke transformaties? 

  Jonas De Maeyer; Tim Devos; Peter Vervoort (2018)
  De complexiteit van knooppuntontwikkelingen maakt dat ze vaak top-down gestuurd worden maar het is uiteindelijk de eindgebruiker die het succes van de ontwikkeling zal bepalen. Er is nood aan een methodiek om het gedrag ...
 • Voorstel voor Strategische Onderzoeksagenda voor het Beleidsdomein Omgeving 2024-2029 

  Ivo Palmers; Griet Verbeke; Ann Pisman; Ludo Vanongeval; Karen Van Campenhout; Stijn Vanacker; Marleen Van Steertegem; Maurice Hoffmann; Hilde Eggermont; Johan Peymen; Marc Pollet; Joris Janssens; Maarten De Jonge; Evelien Van de Vyver; Steven Vinckier; Pieter Noens; An Van Pelt; Dirk Van Gijseghem; Bob Nieuwejaers; Nathalie Vernimme; Veerle Geurts (2024)
  De Strategische Onderzoeksagenda voor het Beleidsdomein Omgeving omvat een kader voor toekomstig entiteitsoverschrijdend onderzoek binnen het brede beleidsdomein “Omgeving” gericht op de regeerperiode 2024-2029. Deze ...
 • Methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen 

  Veerle van Eetvelde; Pieter Foré; Jasper Boussaert; Jorre Herpels; Els Terryn; Niels Debaut (2024)
  Deze studie is het resultaat van een onderzoeksproject uitgevoerd door een consortium van UGent, HoGent, Voorland en Mazomos in opdracht van de Vlaamse overheid (Departement Omgeving, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap ...
 • Zicht op groen Technische beschrijving 

  Lien Poelmans; Lorenz Hambsch; Denis Caeyers (2023)
  De aanwezigheid van groene ruimte draagt bij tot een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving. Diverse studies geven ook aan dat er een positieve impact is van een groene omgeving op de menselijke gezondheid. Met name het ...
 • Business case databehoeften Omgevingshandhaving 

  Manja Decat; Sara Burm; Evelynn Devos (2024)
  In Vlaanderen zijn er verschillende omgevingshandhavingsactoren actief, zowel op federaal,gewestelijk, provinciaal, intergemeentelijk als gemeentelijk niveau. Gegevens over de uitvoeringvan hun taken, zoals bijvoorbeeld ...

View more