Show simple item record

dc.contributor.authorCedric Vervaet
dc.contributor.authorKlara Bouwen
dc.contributor.authorInge Van der Mueren
dc.contributor.authorKorneel Van Dooren
dc.contributor.authorPaul Arts
dc.contributor.authorGitte Van Den Bergh
dc.date.accessioned2023-10-17T07:38:44Z
dc.date.available2023-10-17T07:38:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierOMG_GOP_2020_054.3
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/964240
dc.description.abstractDe opdracht heeft als doel om voor plannen en programma’s zoals omgevingsregelgeving, beleidsplanning (vb. ruimtelijke beleidsplannen op verschillende bestuursniveaus) en lange termijn visies voorstellen van geschikte methodologieën in het kader van milieueffectbeoordeling en -rapportage op strategisch niveau uit te werken. Die methodologieën worden verwerkt in een overzichtelijke roadmap, die moet bijdragen om voor zulke plannen een gericht en efficiënt MER met een inhoudelijke meerwaarde op te maken.
dc.languageNederlands
dc.publisherDepartement Omgeving
dc.relation.ispartofOMG_GOP_2020_054
dc.rightsModellicentie voor gratis hergebruik
dc.subjectMER
dc.subjectmilieueffectbeoordeling
dc.titleUitwerken van een roadmap voor milieueffectbeoordeling op strategisch niveau - eindrapport
dc.typeStuk
vlaanderen.identifierOMG_GOP_2020_054.3
onderzoek.disciplineT000-toegepaste-wetenschappen - T002-burgerlijke-bouwkunde - T270-controle-van-de-verontreiniging
onderzoek.documenttypeRapport
onderzoek.nbpages475
onderzoek.onderdeeltyperesultaten
onderzoek.peerreviewedGeen peer review
dc.contributor.organisationAntea Belgium
dc.contributor.organisationTransport & Mobility Leuven
dc.contributor.organisationDepartement Omgeving
onderzoek.abstract.translationThe purpose of the assignment is to propose suitable methodologies in the context of environmental impact assessment and reporting at a strategic level for plans and programs such as environmental regulations, policy planning (e.g. spatial policy plans at various administrative levels) and long-term visions. These methodologies are processed in a clear roadmap, which should contribute to the preparation of a targeted and efficient MER with substantive added value for such plans.
onderzoek.title.translationElaboration of a roadmap for environmental impact assessment at strategic level


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record